Θεραπευτικές Μέθοδοι

Υπάρχουν ορισμένες θεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες είναι αναγνωρισμένες και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Πρόκειται για κάποια ειδικά δομημένα προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαταραχών και έχει αποδειχθεί ότι φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Οι θεραπευτές του κέντρου μας είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι γνώστες των θεραπευτικών αυτών μεθόδων και τις χρησιμοποιούν στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο ότι χρειάζεται να εφαρμοστεί. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
 

Η εικονογραφική μέθοδος είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση της απομνημόνευσης της ορθογραφίας μέσω των εικονογραφημάτων. Πρόκειται για μία πρωτότυπη και διαφορετική μέθοδος η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στο σχολείο. Χρησιμοποιείται σε παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ. δυσορθογραφία). Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την ορθογραφία των λέξεων και επομένως κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί. Η εικονογραφική μέθοδος βοηθά τα παιδιά αυτά να απομνημονεύσουν με ευκολία την ορθογραφία των λέξεων καθώς αντικαθιστά τα γράμματα με εικόνες. Στοχεύει αυθόρμητη ορθογραφημένη γραφή.


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
TEACCH

(θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας)
Το TEACCH είναι ένα δομημένο πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης που παρεμβαίνει στο ημερήσιο πρόγραμμα, στο περιβάλλον και στην επικοινωνία των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.


ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION)

Η μέθοδος της S.I. αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο. Απευθύνεται σε βρέφη με πρόωρη γέννηση, άτομα με εγκεφαλικές βλάβες και με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακές διαταραχές. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους θεραπευτικούς χώρους.


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδιά κι εφήβους με δυσγραφία που αφορά την αναγνώριση των δυσκολιών από το ίδιο το παιδί και παρέμβαση σε όλους τους τομείς.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Εξατομικευμένες και ολιστικές μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με δυσλεξία να ενισχύσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑΣ

Εξατομικευμένες και ολιστικές μέθοδοι που βοηθούν το παιδί να βελτιώσει την κινητική του επίδοση για να είναι πιο λειτουργικός στην καθημερινότητα του.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις με σκοπό η αδυναμία σε μια αισθητηριακή οδό να αναπληρώνεται από τις άλλες. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερα η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.


ΜΑΚΑΤΟΝ

Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας για άτομα που παρουσιάζουν αναπτυξιακες διαταραχές. Η εφαρμογή του βασίζεται στη χρήση συμβόλων και νοήματων και στόχο έχει την ανάπτυξη του εκφραστικου λόγου και της κατανόησης του λογου.


PECS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)

Είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που εφαρμόζεται σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και όχι μόνο, που δεν έχουν ομιλία και τους βοηθά να επικοινωνήσουν με την χρήση εικόνων.


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (INTENSIVE INTERACTION)

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας μέσω απόλυτης μίμησης του παιδιού.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (SOCIAL STORIES)

Είναι μέθοδος ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν πραγματολογικές δυσκολίες. Ο στόχος της μεθόδου είναι η κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων οπότε και η υιοθέτηση μιας πιο κατάλληλης συμπεριφοράς.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ABA)

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς βασίζεται στις γενικές αρχές του συμπεριφορισμού. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, παρατηρείται η συμπεριφορά του ατόμου, εντοπίζεται η αιτία που προκαλεί την συμπεριφορά και ανάλογα ενισχύεται ή εξαλείφεται. Χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά με αυτισμό.

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ (WILBARGER)

Μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά με έντονη αισθητηριακή αμυντικότητα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Therapressure και η αισθητηριακή δίαιτα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FEEDING THERAPY

Είναι μέθοδος που βοηθά παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες σίτισης και κατάποσης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PALIN (PCI)

Είναι μια μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό που αφορά την εκπαίδευση των γονέων στην σωστή υποστήριξη της ροής της ομιλίας του παιδιού του.


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
FRIEND'S PLAY (ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με επικοινωνιακές δυσκολίες.


ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ & ΔΑΦ

Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό καρτών για θέματα σεξουαλικότητας για τον αυτισμό.


FLOORTIME (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ)

Με την μέθοδο αυτή οργανώνονται προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης που βασίζονται στα συναισθηματικά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις του παιδιού. Έτσι, το παιδί κατακτά όλο και περισσότερο διάφορες κοινωνικές, μαθησιακές και συναισθηματικές δεξιότητες. Η παρέμβαση προσφέρεται σε ένα πλαίσιο που προσφέρει εξελικτικά σχεδιασμένο παιχνίδι και συνθήκες μάθησης.


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
LIDCOMBE PROGRAM

Συμπεριφορική αντιμετώπιση του τραυλισμού σε παιδιά 3-6 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους γονείς στο περιβάλλον του παιδιού ενώ ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι η εκπαίδευση, η παρατήρηση και η επανατροφοδότηση των γονιών σχετικά με την ορθή χρήση του προγράμματος.Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ORAL PLACEMENT THERAPY 

Πρόγραμμα αποκατάστασης δυσκολίες στην όρθρωση για άτομα με αισθητηριακές δυσκολίες όπως και δυσπραξία.