Υπηρεσίες

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες. Οι υπηρεσίες λογοθεραπείας αποσκοπούν στη διάγνωση κι αποκατάσταση όλων των διαταραχών και δυσκολιών στο λόγο, στη φωνή και στην ομιλία που μπορεί να παρουσιάζει ένα άτομο.


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η επιστήμη που παρέχει εξειδικευμένη και στοχευμένη βοήθεια στον άνθρωπο, ώστε να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει τις εκάστοτε λειτουργικές του δεξιότητες (αδρή και λεπτή κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, κ.α.). Η εργοθεραπεία εκτιμά τις ικανότητες και λειτουργίες του παιδιού και του εφήβου, εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες και μέσω ενός δομημένου προγράμματος δραστηριοτήτων βελτιώνει σημαντικές και διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς του (σπίτι, σχολείο, δουλειά).


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι εκπαιδευτές ειδικής αγωγής αξιολογούν και παρέχουν προσαρμοσμένες στρατηγικές θεραπείας και αποκατάστασης, ώστε να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και ελλείψεις στη μάθηση, αντίληψη, κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά, σε παιδιά με εξελικτικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι κ.ά. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί παιδαγωγοί εφαρμόζουν προγράμματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς για παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα.


ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσκολεύουν το άμεσα ενδιαφερόμενο άτομο ή την οικογένειά του και που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα και την ικανότητα προσαρμογής του στο στενό κι ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Σήμερα η οικογένεια έχει αλλάξει πολύ, οι ρόλοι είναι κάποιες φορές συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό. 

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί. Η συμβουλευτική γονέων θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα παιδιά σας, να κατανοήσετε τις διαφορετικές συμπεριφορές τους, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, να μάθετε με ποιους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να ξεπερνάνε δύσκολες καταστάσεις 

Τα συχνότερα ζητήματα που αναφέρονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι: προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα, θυμός, ανυπακοή, αδελφική ζήλια, μαθησιακές δυσκολίες, αυτοπεποίθηση παιδιού, εφηβεία και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας, από τη μία, ως βασικό γνώμονα την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την υπεράσπιση της ξεχωριστής ατομικότητας και «χρησιμοποιώντας», από την άλλη, τα παιδαγωγικά «εργαλεία» της μουσικής, του χορού, της ζωγραφικής, του παιχνιδιού, οι Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης παρέχουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριους τρόπους έκφρασης, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας και, παράλληλα, να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. 


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Η ειδική αγωγή ασχολείται με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς των παιδιών με κύριο σκοπό την αξιοποίηση του δυναμικού τους και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, ΘεσσαλονίκηΣτο κέντρο μας παρέχουμε αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά. Οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με: 
 • Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, κ.α.) 
 • Διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής 
 • Υπερκινητικότητα, Ελλειμματική Προσοχή 
 • Διαταραχές Επικοινωνίας 
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς 
 • Νοητική Καθυστέρηση Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger)


Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


Σε ένα χώρο ευχάριστο και ασφαλή το παιδί σας έχει την δυνατότητα να προετοιμάζεται κατάλληλα σε καθημερινή βάση για τα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας με την καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων δασκάλων. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού σας, στο Τμήμα Μελέτης βοηθάμε το παιδί σας όχι μόνο να προετοιμαστεί σωστά για τις σχολικές του υποχρεώσεις αλλά και να αποκτήσει τις κατάλληλες αρχές και στρατηγικές μελέτης, ώστε να μάθει να οργανώνει το διάβασμα του μόνο του. Το Τμήμα καθημερινής μελέτης απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού. Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η μουσικοθεραπεία είναι μια σχετικά καινούργια θεραπεία για τα ελληνικά δεδομένα, σε αντίθεση με την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται εδώ και 60 χρόνια. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης στους ανθρώπους εκείνους που η λεκτική επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή αδύνατη ως μέσο έκφρασης.ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ο ορισμός της δραματοθεραπείας είναι: η σκόπιμη χρήση όλων των μορφών του θεάτρου και δράσης ως απευθείας μορφή θεραπευτικής παρέμβασης. Στόχος της δραματοθεραπείας είναι να αναπτύξει την υγιή πλευρά του ατόμου, να του διδάξει νέους τρόπους διαπραγμάτευσης και αντιμετώπισης των καταστάσεων της ζωής του, επιφέροντας έτσι την ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία. Μέσα από τις τεχνικές της επιτυγχάνεται η διερεύνηση των εμπειριών του θεραπευμένου και η ανάπτυξη του φάσματος των συναισθηματικών και κοινωνικών ρόλων που διαδραματίζει το άτομο στη ζωή
του. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι: κίνηση - μίμηση - καθοδηγούμενη φαντασία - κοινωνιόγραμμα - ζωγραφική - πηλό.

Μέσα σε μία δραματοθεραπευτική συνεδρία το προσωπικό σενάριο του κάθε μέλους παρουσιάζεται με συμβολική μορφή. Η επεξεργασία των θεμάτων γίνεται από την δραματική πραγματικότητα, συχνά με υλικό από θεατρικά έργα, μύθους, παραμύθια, τα οποία μιλούν για την ανθρώπινη κατάσταση.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η αναπτυξιολογική εκτίμηση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των κινητικών, κοινωνικών, ακουστικών, γλωσσικών, οπτικοκινητικών και κριτικών δεξιοτήτων του παιδιού, καθώς και των ευκαιριών που του δίνονται από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό του.

Εξειδικευμένο Κέντρο Θεραπείας | Διάγνωση & Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης, Λόγου, Συμπεριφοράς Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων | Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση, Συμβουλευτική Γονέων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Μέσα από την αναπτυξιολογική εκτίμηση του παιδιού σας δίνεται η δυνατότητα για διάγνωση και εξειδικευμένη παρέμβαση σε παιδιά με υποψία:
 • Αναπτυξιακής καθυστέρησης 
 • Μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας 
 • Γλωσσικών διαταραχών ή καθυστέρησης λόγου 
 • Διαταραχών συμπεριφοράς 
 • Διαταραχών αυτιστικού τύπου 
 • Διάσπασης προσοχής ή / και υπερκινητικότητας 
 • Νοητικής υστέρησης 
 • Διαταραχών κινητικών δεξιοτήτων 
 • Αναπτυξιακών προβλημάτων παιδιών με προωρότητα 
 • Πολύ υψηλής ευφυΐας (χαρισματικά παιδιά) 
Η Αναπτυξιολογική εκτίμηση γίνεται από ειδικό παιδίατρο-αναπτυξιολόγο


ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

Απευθύνεται σε ενηλίκους και στοχεύει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση δυσκολιών που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους, στη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης.


ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (0-5 ετών) και στοχεύει, αφενός, στον εντοπισμό δυσκολιών και ελλειμματικών δεξιοτήτων και, αφετέρου, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και βελτίωση όσο το δυνατόν περισσότερων τομέων της ανάπτυξης. Βασικός σκοπός, άλλωστε, της Πρώιμης Παρέμβασης είναι να προετοιμάσει το παιδί για την ένταξή του στο σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να βελτιώσει το επίπεδο κοινωνικοποίησης και αυτοεξυπηρέτησής του.